HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Thí sinh cần đăng ký tài khoản trước khi nộp hồ sơ xét tuyển.

- Chọn nút Đăng ký tài khoản trên Trang chủ

-Thông tin đăng ký tài khoản gồm:

Họ và tên; Địa chỉ email để nhận thông báo của Nhà trường;

Tên đăng nhập là số CMT/CCCD dùng để đăng ký tuyển sinh;

Password - Mật khẩu đăng nhập, ít nhất là 4 ký tự;

Nhập lại Password - Nhập lại mật khẩu đăng nhập.

Chọn nút Đăng ký để hoàn tất việc đăng ký tài khoản.

Bước 2: Nhập thông tin cá nhân theo form

- Thí sinh đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký ở bước 1 bằng cách click vào nút Đăng nhâp góc trên màn hình.

- Điền các nội dung thông tin cá nhân theo form: Họ tên, CMT, Giới tính....

Bước 3. Nhập các thông tin đăng ký xét tuyển theo hướng dẫn trên form.

Bước 4: Xem lại thông tin, nộp hồ sơ và lệ phí theo quy định. Kết thúc:

Lưu ý:

- Tên truy cập là số CMT/CCCD, trường hợp không nhớ mật khẩu, hãy sử dụng chức năng Khôi phục mật khẩu để khôi phục lại.

- Để khôi phục mật khẩu, vui lòng nhập số CMT/CCCD (tài khoản) đã đăng ký để nhận hướng dẫn khôi phục mật khẩu trong email. Mật khẩu mới sẽ yêu cầu độ dài ít nhất 7 ký tự.

Hỗ trợ kỹ thuật: tt.cntt@hnue.edu.vn